To keep going, we need your help.

Instituti i Studimeve Politike ‘Sami Frashëri’ është krijuar si nismë vullnetare e një grupi njerëzish që vlerësojnë lirinë e mendimit dhe domosdoshmërinë për të mos vendosur kufizime të jashtme dhe të brendshme mbi lirinë e opinioneve.

Suksesi i kësaj qendre varet plotësisht nga dashamirësia juaj për të kontribuar në zhvillimin, ruajtjen dhe rritjen e kësaj lëvizje autentike shqiptare.

Kush është dhuruesi?
Informacioni është plotësisht konfidencial.
Personal Info

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to complete your donation with your debit card, credit card, or with your PayPal account. Once complete, you will be redirected back to this site to view your receipt.

Donation Total: €100