Për tu bërë pjesë e kësaj nisme ...

Instituti i Studimeve Politike ‘Sami Frashëri’ është krijuar si nismë vullnetare e një grupi njerëzish që vlerësojnë lirinë e mendimit dhe domosdoshmërinë për të mos vendosur kufizime të jashtme dhe të brendshme mbi lirinë e opinioneve.

Suksesi i kësaj qendre varet plotësisht nga dashamirësia juaj për të kontribuar në zhvillimin, ruajtjen dhe rritjen e kësaj lëvizje autentike shqiptare.

Kush është dhuruesi?
Informacioni është plotësisht konfidencial.
Personal Info

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to pay using your PayPal account, or with a credit or debit card. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Donation Total: €100