Sami Frasheri Institute
Rruga Pjeter Budi,
Qyteti Studenti, Tiranë