Nga: Vehap Kola

Bëhen dhe filma… por jo si në Shqipëri

Jemi mësuar që çdo skandal në Shqipërinë e rilindisur të mbyllet me frazat “ndodh kudo në botë”, “janë bërë dhe filma” etj.

Lexoje

Nga: Revista Politike

Kundër konsensusit të vdekur

Konservatorizmi i konsensusit shumë kohë më parë pushoi së hetuari gjërat burimore. Por ne nuk do të reshtim.

Lexoje

Nga: Gjeneral Piro Ahmetaj

“Fantazmat e Luftës apo kambanat e paqes për Ballkanasit” ?

Në mesin e vitit 1991, Sllovenia Kroacia Maqedonia shpallën pavarësinë.

Lexoje

Programe


Politika & E Drejta

Programi i politikës dhe të drejtës synon ‘ideologjizimin’ e hapësirës publike…

Më Shumë

Familja & Feja

Familja dhe besimi fetar janë dy shtylla binjake të pandashme nga organizimi tradicional…

Më Shumë

Sipërmarrja & Tregu

Shqipëria vuan nga varfëria endemike dhe një zhvillim ekonomik i pabarabartë…

Më Shumë
Diaspora

Për shkak të rrethanave historike, diaspora shqiptare është numerikisht…

Më Shumë

Gjeopolitika

Programi i gjeopolitikës synon nxitjen e diskursit publik dhe ndërmarrjen e aksioneve…

Më Shumë

Arsimi

Arsimimi është parakushti i një shoqërie të zhvilluar, megjithatë shpesh nuk merr…

Më Shumë

Shkolla e studimeve të avancuara


Public Speaking & Speech Writing


Sot, komunikimi efektiv është parakusht për zhvillimin tuaj profesional sepse thelbi…

Më Shumë

Research & Publication


Një program gjithëpërfshirës që përshkon të gjithë ciklin e kërkimit…

Më Shumë

Advanced School of Applied Technology


Shkolla e Avancuar e Teknologjisë së Aplikuar është një projekt pilot…

Më Shumë

Geopolitics & Strategic Thinking


Gjeopolitika është një mënyrë e të menduarit sistematik për efektet e gjeografisë në…

Më Shumë

Sondazhe